Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Správy

Yeme vyráža za hranice Bratislavy a to s tržbami v desiatkach miliónoch eur

Zdroj: www.startitup.sk

Dátum: 18.2.2019

 

Ob­ľú­bený ob­chodný re­ťa­zec Yeme, ktorý po­núka pré­mi­ové lo­kálne vý­robky  vlani po pr­vý­krát hos­po­dá­ril so zis­kom a to tri roky po ot­vo­rení cel­kom pr­vej pre­dajne. Mno­hých ur­čite po­teší aj fakt, že Yeme plá­nuje expan­ziu aj do iných slo­ven­ských miest.

 

Čítať celý článok: https://www.startitup.sk/yeme-vyraza-za-hranice-bratislavy-a-to-s-trzbami-v-desiatkach-milionoch-eur/18.2.2019