English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

RPPS: Problémy sa riešia za rokovacím stolom

Bratislava 14.2.2019 Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv (RPPS), združujúca najväčšie a najreprezentatívnejšie samosprávy poľnohospodárov a potravinárov, dnes diskutovala na stretnutí s podpredsedníčkou vlády a ministerkou pôdohospodárstva Gabrielou Matečnou o aktuálnych problémoch poľnohospodárstva a potravinárstva a konkrétnych krokoch na ich riešenie. Stretnutia sa zúčastnil aj predseda vlády Slovenskej republiky Peter Pellegrini.

 

RPPS na stretnutí ocenila významný pokrok v rokovaniach počas ročného pôsobenia Rady, nakoľko sa podarilo schváliť systémové opatrenie na podporu poľnohospodárstva vo forme Zelenej nafty a odškodnenie za škody spôsobené suchom v roku 2017.

 

RPPS sa zhodla na tom, že je veľmi dôležité finančne podporiť aj spracovateľský potravinársky priemysel, čo je posledným zatiaľ nesplneným bodom hlavných priorít RPPS z roku 2018. Predseda vlády Peter Pellegrini vo svojej reakcii uviedol, že značná časť z odvodu obchodných reťazcov by mala byť použitá práve na podporu potravinárov.

 

Potravinársky priemysel bol v posledných rokoch prakticky vypojený z finančnej podpory a exekutíva mu nevenovala primeranú pozornosť. Dramatický prepad salda obchodnej bilancie a ohrozenie potravinovej sebestačnosti Slovenska sú jasným signálom, že opatrenia v tejto oblasti už nestrpia odklad. Tak pani ministerka, ako aj pán predseda vlády prisľúbili priamu finančnú podporu podnikom v potravinárskom priemysle. RPPS oceňuje tento prísľub a očakáva, že konkrétna forma finančnej podpory bude predstavená v najbližších týždňoch,“ uviedol Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska, ktorá v prvom polroku predsedá Rade.

 

Z iniciatívy RPPS sa v stredu 13. februára uskutočnilo stretnutie s predstaviteľmi Iniciatívy poľnohospodárov, aby prediskutovala ich priority. Na stretnutí sa zhodli na zásadnej požiadavke poľnohospodárov ohľadom nevyhnutnosti započatia pozemkových úprav. Pozemkové úpravy pritom dlhodobo označuje za svoju prioritu aj RPPS.

 

Na dnešnom stretnutí s RPPS Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR prisľúbila predstaviť vláde SR v krátkom čase opatrenia na podporu pozemkových úprav s výhľadom na 20 rokov, s návrhom každoročného vyčlenenia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na realizáciu pozemkových úprav, čo podporil aj predseda vlády Peter Pellegrini. Ďalším dôležitým bodom rokovania bola potreba digitalizácie Poľnohospodárskej platobnej agentúry s vytvorením registra užívacích práv k pôde.

 

Na rokovaní sa zároveň diskutovalo o sprocesovaní vyplatenia náhrady za sucho v roku 2017, pri ktorej bude použitý koeficient zvýhodnenia, pokiaľ farmár používal závlahy, príprava Strategického plánu budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky a zapojenie samospráv do jeho prípravy, ale aj rozšírenie počtu členov Rady Slovenského pozemkového fondu o zástupcu samospráv a obnovenie činnosti komoditných rád.

 

„Aj dnešná diskusia potvrdzuje, že o problémoch je potrebné jednať za rokovacím stolom. Samosprávy združené v RPPS deklarujú ochotu podieľať sa na hľadaní efektívnych riešení na pomoc agropotravinárskemu sektoru, predkladať konkrétne návrhy a podieľať sa na ich uvádzaní do praxe,“ uzatvára Daniel Poturnay.

 

Radu poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv tvorí päť najreprezentatívnejších organizácií v agropotravinárskom sektore Slovenska: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Agrárna komora Slovenska, Potravinárska komora Slovenska, Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností a Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska.

 

Kontakt pre médiá:

Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, holeciova@sppk.sk, tel.: 0911 646 628

Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska, venhartova@pks.sk, tel.: 0903 468 149

Helena Patasiová, predsedníčka Agrárnej komory Slovenska, patasiova@aksds.sk, tel.: 0905 746 126

Elena Štrpková,  Zväz poľnohospodárskych družstiev a OS SR, zpd@zpd.sk , tel.:090579124415.2.2019