Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Správy

Škandál s poľským mäsom z chorých zvierat má aj svoje obete ... neprávom obvinených slovenských výrobcov

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti tlačovú správu Zväzu spracovateľov mäsa 

 

 

Škandál s poľským mäsom z chorých zvierat má aj svoje obete ... neprávom obvinených slovenských výrobcov

 

 

Bratislava 06. februára 2019 : Verejnosťou i médiami už viac ako týždeň otriasa škandál s distribúciou mäsa z chorého hovädzieho dobytka z  Poľska aj na územie Slovenska.  JEDNOZNAČNE SÚHLASÍME  - ochrana a zdravie  spotrebiteľov sú  v takýchto prípadoch  prvoradé – kompetentné orgány preto začali vyšetrovanie kde na územie Slovenska bolo mäso z chorých zvierat distribuované. Prevádzky, ktoré s dotknutým mäsom obchodovali boli zverejnené  .... čo ale v prípade ak sa kompetentné orgány mýlili a nesprávne verejnosť informovali ?

 

Štátna veterinárna správa od prepuknutia škandálu na svojej stránke pravidelne zverejňuje na svojej stránke nové informácie ohľadne diania v tejto oblasti, pričom prvá informácia bola zverejnená 29.1.2019 .

 

 Dňa 30.01.2019 boli na stránke zverejnené mená prvých troch prevádzok na území Slovenskej republiky, kde bolo poľské hovädzie mäso z chorých zvierat  v Slovenskej republike dodané.

 

Dňa 31.01.2019 bol zoznam prevádzok rozšírený aj o ďalších šesť prevádzok  a to prostredníctvom  systému rýchleho varovania  s oznámením  ,, V týchto predajniach budú vykonané úradné kontroly príslušnými regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami “. 

 

 „ Do pozornosti dávame budúci čas v texte oznámenia t.j. v tomto štádiu mala štátna veterinárna správa iba podnet , na základe ktorého mala prešetriť a preukázať, či sa mäso z chorých zvierat mohlo dostať do dotknutých prevádzok , ktorých názvy už medializovala .... avšak bez konkrétnych poznatkov a dôkazov, že sa tak skutočne stalo.  

Zväz spracovateľov mäsa  preto nesúhlasí  so spôsobom , akým Štátna  veterinárna a potravinová správa postupovala,  keď   zverejnila a medializovala názvy  konkrétnych výrobcov či predajní  vo vzťahu ku tejto kauze  bez toho, aby boli k dispozícii výsledky konkrétnych veterinárnych kontrol u dotknutých výrobcov. uvádza Eva Forrai, výkonná riaditeľka Zväzu spracovateľov mäsa.

 

Následkom takéhoto konania sú stovky rozhorčených úplne pochopiteľných reakcií rodičov a stálych zákazníkov, prázdne predajne, zrušené objednávky či vypovedané kontrakty ...

 

Ako konkrétny príklad uvádzame citáciu  z mediálneho prehlásenia Mäsiarstva u Urbánka, ktoré bolo zverejnené včera v médiách ako aj na stránke samotného výrobcu  : ,, Problémové mäso z chorých poľských kráv sa do Trenčína nikdy nedostalo. Túto skutočnosť potvrdila veterinárna kontrola dňa 01.02.2019 “,  pričom výrobca preukázal túto skutočnosť aj záznamom z uskutočnenej veterinárnej kontroly.

 

Napriek všetkým zisteniam  z uskutočnenej  veterinárnej kontroly  sa na stránke Štátnej veterinárnej správy doteraz  nenachádza  informácia, že Mäsiarstvo u Urbánka s predmetným poľským bitúnkom vôbec  neobchodovalo .

 

Zväz spracovateľov mäsa preto vyzýva zástupcov Štátnej veterinárnej správy, aby učinili nápravu a  informovali spotrebiteľov o nových zistených skutočnostiach vo vzťahu  k výrobcom, ktorých meno bolo v tejto kauze neprávom poškodené. Je potrebné si uvedomiť, že zverejnenie a medializácia neúplných informácií, môže byť pre dotknutých výrobcov likvidačná a veľmi rýchlo naštrbí ťažko získanú povesť či  dôveru zákazníka voči výrobcovi.

                                                                                         

Zväz spracovateľov mäsa je dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, podnikajúcich v oblasti spracovania mäsa, výroby mäsových výrobkov a/alebo v oblasti súvisiacej s touto podnikateľskou činnosťou. Členovia Zväzu sa hlásia k princípom trhovej ekonomiky, rešpektujú a dôsledne dodržiavajú pri výkone svojej činnosti právny poriadok platný na území Slovenskej republiky.

______________________________________________________________________________

 

Kontakt : Eva Forrai, výkonná riaditeľka, slovmaso@gmail.com, tel : 0902 947 0527.2.2019