English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
28.03.2019
Workshop „Risks associated with animal botulism
 

Workshop „Risks associated with animal botulism

 

Workshop je organizovaný Francúzskou agentúrou pre potraviny, životné prostredie a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ANSES) v spolupráci s 9 odborným inštitúciami.  V rámci podujatia sa stretnú vedci, hodnotitelia rizika, manažéri rizika, predstavitelia priemyslu, veterinári a zainteresované strany so záujmom o problematiku botulizmu.

 

→ Témy workshopu: ohrozenie verejného zdravia súviace s vypuknutím botulizmu u zvierat, nedávne objavenie bont génov u bakteriálnych druhov iných ako Clostridium, riziká botulizmu spojené s produkciou bioplynu z rastlín na zdravie zvierat a verejné zdravie, výsledky európskeho ANIBOTNET. Prezentácie a diskusia budú v anglickom jazyku.

 

Termín konania: 28. – 29. 03. 2019

Miesto konania: ANSES, 14 rue Pierre et Marie Curie 94 700 Maisons-Alfort, Francúzsko

 

Registrovať sa je potrebné do 28. 02. 2019 na caroline.lemarechal@anses.fr.