Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Správy

Národná cena za kvalitu_vyjadrenie záujmu o účasť

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti Žiadosť Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR pri napĺňaní Národného programu kvality SR - Stratégia zlepšovania kvality produktov a služieb zlepšovaním organizácií 2017-2021, ako aj Charty kvality SR.

 

 

Súťaž má dlhoročnú tradíciu a v súčasnosti sa pripravuje jubilejný 20. ročník. 15.2.2019