Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Správy

Ceny mäsa a mäsových výrobkov budú rásť

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti tlačovú správu Zväzu spracovateľom mäsa - Ceny mäsa a mäsových výrobkov budú rásť

 

 

 

Ceny mäsa a mäsových výrobkov budú rásť

 

Bratislava 12. december 2018 : Sociálne opatrenia prijaté zo strany štátu a nárast cien energií spôsobujú u slovenských spracovateľov  výrazné navýšenie nákladov, čo sa v prvom  kvartáli roka 2019 prejaví aj na zvýšení cien mäsa a mäsových výrobkov.

 

Pod nárast cien sa na úrovni výrobcov, ale aj ich dodávateľov sa podpísali hlavne  zvýšenie ceny ľudskej práce   ( zavedenie povinných príplatkov za prácu v noci a cez víkend a zvyšovanie minimálnej mzdy ) a  nárast cien energií.

 „Súčasné zvyšujúce sa náklady sú už pre výrobcov neudržateľné a preto je potrebné ich premietnuť aj do odberateľských cien. Navýšenie cien mäsa a mäsových výrobkov očakávame v rozmedzí 5 – 8 %. ,“ uvádza Eva Forrai, výkonná riaditeľka Zväzu spracovateľov mäsa. 

 

                                                                                             

Zväz spracovateľov mäsa je dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, podnikajúcich v oblasti spracovania mäsa, výroby mäsových výrobkov a/alebo v oblasti súvisiacej s touto podnikateľskou činnosťou. Členovia Zväzu sa hlásia k princípom trhovej ekonomiky, rešpektujú a dôsledne dodržiavajú pri výkone svojej činnosti právny poriadok platný na území Slovenskej republiky.

_________________________________________________________________________________

 Kontakt : Eva Forrai, výkonná riaditeľka, slovmaso@gmail.com, tel : 0902 947 052         12.12.2018