Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Správy

Nitrianska čokoláda si podmanila Kóreu. Zakladateľ slovenskej firmy Lyra hlási veľký úspech

Zdroj: www.startitup.sk

Dátum: 3.12.2018

  • Čo­ko­láda so slo­ven­skými ko­reňmi, no sve­to­vej kva­lity sa už čo­skoro ocitne na pul­toch ob­cho­dov v Kó­rei
  • Lyra Cho­co­late už svoje pro­dukty po­núka do­konca aj na pa­lu­bách nie­koľ­kých kó­rej­ských aero­li­niek

Čítať celý článok: https://www.startitup.sk/nitrianska-cokolada-si-podmanila-koreu-zakladatel-slovenskej-firmy-lyra-hlasi-velky-uspech/3.12.2018