English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
13.12.2018
Konferencia_Za hranou zákona vo VO
 

V súvislosti s prebiehajúcim predsedníctvom SR v rámci krjín V4 si Vás dovoľujeme srdečne pozvať na odborno§vedeckú konferenciu s názvom Za hranou zákona vo VO.

 

Termín: 13.12.2018 o 08,00 hod.

Miesto: Právnická fakulta UK v Bratislave

Témy: Trestnoprávne otázky vo VO

            Hospodárnosť vo VO

            Posudzovanie majetkovo a personálne prepojených osôb vo VO a kartely vo VO

Konferencia_Za_hranou_zakona_vo_VO.pdf