Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Správy

Želatínové kapsule (úprava)

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti nasledovnú informáciu:

 

Vážený pán/Vážená pani,

v mene Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva Tureckej republiky by sme vás chceli informovať o tom, že popri osvedčení požadovanom pri dovoze výrobkov rastlinného alebo živočíšneho pôvodu v želatínových kapsulách vstúpila do platnosti nová implementácia súvisiaca so samotnou želatínovou kapsulou.

V súvislosti s tým, ak je želatína používaná na výrobu želatínových kapsúl pôvodom z prežúvavcov a je vyrobená z tkaniva alebo kosti namiesto kože / kožušín, bude sa požadovať  taktiež vyhlásenie o dovoze želatínovej kapsuly.

Vyhlásenie, ktoré majú vydať príslušné orgány vyvážajúcej krajiny, uvádza, že "želatína vo vnútri výrobku súvisiaca s  veterinárnym osvedčením označená ako ..." je v súlade s nariadením (ES) č. 999/2001. " Je možné, že toto vyhlásenie môže byť uvedené v osvedčení alebo môže byť vydané ako dodatočné vyhlásenie.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.

 

S úctou,

 

Ş. Sibel ÖZKAYA

Obchodná radkyňa

Úrad obchodnej radkyne, Veľvyslanectvo Tureckej republiky na Slovensku20.11.2018