English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Stretnutie s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky

Dňa  23. októbra sa uskutočnilo stretnutie zástupcov Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv (RPPS), vrátane Potravinárskej komory Slovenska, s členmi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre poľnohospodárstvo a životné prostredie. Predmetom rokovania bol návrh štátneho rozpočtu na rok 2019, návrh zákona o špeciálnom odvode obchodných reťazcov, návrh zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a novela zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov.

 

"Sme veľmi radi, že sme mali možnosť diskutovať s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky o problémoch potravinárskych podnikov. Obzvlášť nás teší, že poslanci majú záujem spoločne hľadať riešenia na zvrátenie úpadku potravinárskeho priemyslu na Slovensku. Vzájomným dialógom, ktorý sa pretaví do konkrétnych riešení, môžeme systematicky pracovať na opatreniach, ktoré potravinárom reálne zlepšia ich situáciu," uvádza Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska.

 

Samosprávy poľnohospodárov a potravinárov v Slovenskej republike sa spojili presne pred rokom, keď sa v štátnom rozpočte na rok 2018 odsúhlasila výška štátnej pomoci pre poľnohospodárstvo vo výške 1 milióna Eur. Samosprávy vtedy vyjadrili zásadný nesúhlas, nakoľko výška štátnej pomoci je výrazne nižšia ako v okolitých krajinách a celé odvetvie zápasí so závažnými problémami.

 

Radu poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv tvorí päť najreprezentatívnejších organizácií v agropotravinárskom sektore Slovenska:

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

Agrárna komora Slovenska

Potravinárska komora Slovenska

Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností

Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska

 

Najdôležitejšie požiadavky Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv:

  1. Navýšenie štátneho rozpočtu v sektore poľnohospodárstva
  2. Systémová podpora potravinárskeho priemyslu
  3. Kompenzácia strát spôsobených suchom suchom, rizikový fond

 

Počas svojho ročného pôsobenia Rada iniciovala niekoľko stretnutí s najvyššími štátnymi predstaviteľmi, vrátane prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, predsedu vlády Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka a podpredsedníčky vlády a ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Gabriely Matečnej. Všetci deklarovali záujem o riešenie problémov poľnohospodárov a potravinárov.

 

Cieľom RPPS je zaviesť systémové opatrenia na podporu poľnohospodárskej a potravinárskej výroby na Slovensku.24.10.2018