Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Správy

Ministri EÚ pre poľnohospodárstvo rokovali o podpore vidieckych oblastí a výroby kvalitných potravín

Tlačová správa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:

 

Ministri EÚ pre poľnohospodárstvo rokovali o podpore vidieckych oblastí a výroby kvalitných potravín

 

Viedeň/Schloss Hof, 25. september 2018 - Budúcnosť životaschopných vidieckych oblastí a kvalitnej potravinovej výroby v Európskej únii, to bol hlavný bod rokovania ministrov EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov v rakúskom Schloss Hofe.

 

„Ak chceme udržať konkurencieschopné poľnohospodárstvo v Európskej únii, nezaobíde sa to bez podpory mladých farmárov, investícií, diverzifikácie fariem a tiež občianskej a technickej vybavenosti vidieka a zavádzania moderných inovatívnych technológií vo veľkovýrobe. To ide ruka v ruke s dobre nastaveným systémom základných platieb a navýšením rozpočtu v druhom pilieri Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP),” uviedla vo svojom vystúpení Gabriela Matečná podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Slovenská republika presadzuje možnosť cielenia platieb na základe špecifických potrieb v jednotlivých členských štátoch.  V tejto súvislosti ministerka  zdôraznila význam a potenciál viazaných podpôr, ktoré prispievajú k revitalizácii života na vidieku, ako aj zlepšeniu situácie v znevýhodnených oblastiach.  Slovenská republika preto navrhuje zvýšenie finančných alokácií na tento typ intervencie.

 

V rámci priorít rakúskeho predsedníctva v Rade EÚ rezonuje aj téma rozvoja malých a rodinných fariem. Ako upozornila slovenská ministerka, pre Slovensko predstavuje vážny problém veľká fragmentácia vlastníctva pôdy. „Z tohto dôvodu by sme uvítali, aby prostriedky Programu rozvoja vidieka mohli byť v budúcnosti využívané aj na riešenie usporiadania pozemkového vlastníctva.” Slovenský agrorezort považuje za vhodný nástroj na podporu rodinných fariem a malých podnikov paušálnu platbu na rozvoj podnikania. Ekonomické a finančné stimuly by mohli byť zamerané na podpory, pôžičky a daňové úľavy, resp. kompenzácie rizík cez fond pre všetky typy podnikania na pôde. „Hľadáme spôsoby ako zatraktívniť poľnohospodárstvo aj pre novú generáciu. Ak však chceme do agrosektora pritiahnuť mladých ľudí, nemôžeme ich hneď na začiatku odradiť nadmernou administratívou a byrokraciou. Tie sú často krát dôvodom, že potenciálni žiadatelia strácajú záujem o existujúce typy podpôr. Za zjednodušenie poskytovania podpôr by nemali byť zodpovedné len členské štáty, ale aj Európska komisia,” upozornila Gabriela Matečná.

 

Európski ministri pre poľnohospodárstvo hľadali odpovede aj na otázku ako podporovať poľnohospodárov v ich snahe vyrábať kvalitné potraviny udržateľným a konkurencieschopným spôsobom, za čo by mali byť aj adekvátne zaplatení. „Z nášho pohľadu je vhodným prostriedkom kombinácia modernizácie technológií a podpory prenosu znalostí. Poľnohospodári, ako aj spracovatelia musia mať dostatočný prístup k informáciám a najnovším poznatkom. Podporujeme investície do zvyšovania kvality potravín na úrovni fariem, ako aj na úrovni spracovateľov. Významnú úlohu zohráva aj zlepšenie spolupráce medzi producentmi, spracovateľmi a predajcami lokálnej produkcie,” zdôraznila Gabriela Matečná.

 

Pre Slovensko je dlhodobou prioritou poskytnutie dostatočnej ochrany pred nekalými obchodnými praktikami, ktoré ohrozujú samotných farmárov ako aj výrobcov  potravín. Slovenský agrorezort v roku 2016 počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ inicioval diskusiu k potrebe spoločnej európskej legislatívy. Vďaka tejto iniciatíve už Európska komisia predložila návrh legislatívy, ktorá napomôže odstrániť znevýhodnené postavenie farmárov a výrobcov potravín EÚ a obnoviť riadne fungovanie potravinového dodávateľského reťazca v celej EÚ.25.9.2018