English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Stretnutie PKS s čínskou delegáciou

Dňa 24. septembra 2018 prijal na pôde Potravinárskej komory Slovenska prezident PKS Daniel Poturnay delegáciu z Čínskej ľudovej republiky. Predmetom rokovania bola kvalita a bezpečnosť potravín vyrábaná v obidvoch krajinách, kontrola kvality potravín, ako aj možná spolupráca pri vzájomnom obchode s potravinami.

 

V úvode stretnutia prezident PKS Daniel Poturnay predstavil hosťom krátku prezentáciu o situácií potravinárskeho priemyslu v rámci Európskej únie a aj v Slovenskej republike, zabezpečovanie kvality a bezpečnosti potravín vyrobených na Slovensku, ako aj ďalší potenciál potravinárskeho priemyslu. V rámci kvality potravín vyzdvihol normy na sledovanie celého výrobného procesu "od farmy až po vidličku".

 

Čínska delegácia poďakovala za prezentáciu, vďaka ktorej sa oboznámili, že Slovenská republika dbá na výrobu kvalitných potravín v súlade s predpismi platnými v Európskej únii a Slovenskej republike. Ako dôležitý prvok vyzdvihli podporu, ktorú poskytuje Európska únia poľnohospodárstvu, čomu zodpovedá aj fakt, že EÚ je najväčším hráčov na globálnom trhu s agropotravinárskymi komoditami. Ako uviedli, za posledný rok prišlo na čínsky trh mnoho európskych výrobkov, v Číne existujú špecializované obchody s európskymi výrobkami, sú populárne a ich počet rastie. Čo sa týka výrobkov zo Slovenska, musia spomenúť najmä víno. Aj Čínska ľudová republika sa snaží za posledné roky dbať na kvalitu a bezpečnosť potravín. Takisto, čo sa týka výroby a spracovania výrobkov, normy, ktoré za posledné roky prijali, dosahujú úroveň noriem platných v Európskej únii. Aj vďaka prijatiu týchto noriem môžu následne zmeniť spôsob výroby potravín a tým dosiahnuť ich vyššiu kvalitu. 

 

Čínska delegácia zároveň uviedla, že by mali záujem o predstavenie firiem, ktoré by chceli dodávať na čínsky trh, resp. spolupracovať pri výrobe potravín (napr. spracovanie ovocia). V prípade prejavenia záujmu je možné zorganizovať delegáciu slovenských podnikateľov do Čínskej ľudovej republiky.24.9.2018