English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
18.09.2018
Informačný deň Pôdohospodárskej platobnej agentúry
 

Pozývame Vás na informačný deň Pôdohospodárskej platobnej agentúry, ktorý sa uskutoční 18.9.2018 (utorok) na pôde PPA. V rámci informačného dňa budú poskytnuté praktické informácie k podávanie žiadostí o výzvy "Od výzvy po platbu" s nasledovným programom:

 

Prezentácia „od Výzvy po platbu“

- vyhlasovanie Výziev a metodické postupy
- podávanie a vyhodnocovanie žiadostí o NFP
- rozhodnutia  o schválení/neschválení ŽoNFP
- zmluvné vzťahy a ich zmeny, záložné práva
- riešenie opravných prostriedkov a nezrovnalostí
- autorizácia žiadostí o platbu
(„prehliadka“ sekcie projektových podpôr)

 

V prípade záujmu prosím o potvrdenie Vašej účasti s upresnením termínu (9:00, 10:00 alebo 13:00 hod) na e-mailovej adrese: dominika.hodalova@apa.sk do 12.09.2018. Počet účastníkov na jednu skupinu je obmedzený na max. 80 ľudí.

POZVANKA_INFO_DEN_2018.docx