English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
26.06.2018
Novela zákona o DPH platná od 1.1.2018 a praktické príklady
 

 

Termín konania: 26. júna 2018 o 9.00 hod.

Miesto: AGENTÚRA APOLLO - Inštitút vzdelávania, Ružinovská 40, Bratislava

Cena: 85,- Euro s DPH
 
 
 
 
Obsahové zameranie seminára:

 

A/ Novela zákona o DPH platná od 01.01. 2018

1/ Zmeny vo vrátení zábezpeky na daň zloženej pri registrácii za platiteľa DPH

2/ Zmena podmienky pri uplatňovaní trojstranného obchodu

3/ Zmena vo vymedzení investičného majetku - § 54 ods. 2, pri ktorom sa vykoná úprava odpočítanej dane

4/ Zmena v uplatňovaní dane cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami