English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Štrbské pleso: Tréning víťazných žiakov kurzu Hravo ži zdravo s olympionikom Matejom Tóthom

Štrbské pleso 7. júna 2018: Siedmy ročník internetového vzdelávacieho kurzu Hravo ži zdravo, ktorý zorganizovala Potravinárska komora pre žiakov 5. ročníka základných škôl z celého Slovenska, bol ukončený na Štrbskom plese spoločným tréningom Mateja Tótha, olympijského víťaza v chôdzi na 50 km v Rio de Janero, s najlepšími žiakmi súťaže.

 

Internetový kurz je snahou PKS podporiť vzdelávanie a výchovu na školách v oblasti zdravého stravovania a vytvoriť u žiakov zdravé stravovacie a pohybové návyky.

 

K atraktivite 7. ročníka súťaže prispela opätovná podpora tohto projektu zdravého životné štýlu olympionikom Matejom Tóthom, ktorá umožnila PKS zaradiť mimoriadnu cenu aj pre tento ročník súťaže. Získaním tejto ceny 12 najlepších žiakov dostalo možnosť zúčastniť sa spoločného tréningu s Matejom Tóthom. 

 

Tohtoročný tréning sa konal na Štrbskom plese v termíne 7.6.2018 a zúčastnili sa ho víťazní žiaci Základnej školy vo Svidníku a Základnej školy v Rožňave. Materj Tóth ukázal žiakom v krásnej Tatranskej prírode ako majú tráviť voľný čas. 

Na začiatku tréningu Matej Tóth osobne odovzdal víťazným žiakom Certifikáty, a besedovval s nimi  o otázkach zdravej výživy a pozitívneho vplyvu aktívneho pohybu na zdravie detí. Potom nasledovala spoločná rozcvička a tréning.

 

 

 7.6.2018