Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Správy

MPRV SR: Drvivá väčšina slovenských poľnohospodárov považuje svoje produkty za konkurencieschopné v zahraničí; chýba však väčšia aktivita

Tlačová správa

Drvivá väčšina slovenských poľnohospodárov považuje svoje produkty za konkurencieschopné v zahraničí; chýba však väčšia aktivita

 

Bratislava, 23. februára 2018 – Do zahraničia aktuálne exportuje menej než polovica slovenských poľnohospodárov. Deväť z desiatich poľnohospodárskych firiem, ktoré svoje produkty neexportujú, je však presvedčených o tom, že sú dostatočne kvalitné a konkurencieschopné aj pre zahraničné trhy. Za najperspektívnejšiu destináciu pre export je slovenskými poľnohospodármi považovaná Česká republika a Poľsko. Vyplýva to z výskumu analytickej spoločnosti CEEC Research realizovaného v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR).

 

„Slovensko síce nemôže konkurovať objemom produkcie, ale kvalitou potravín rozhodne áno. Ak chce byť náš agrosektor úspešný, bez marketingu a prezentácie to nepôjde. Slovenským výrobcom aktívne pomáhame prezentovať sa v zahraničí a získavať pre nich nové trhy,“ uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná.

 

Agrorezort zvýšil príspevky pre účasť na schválených medzinárodných výstavách v oblasti potravinárstva až o 600 percent, z 3 320 € na 20 000 €. Zároveň začal preplácať ubytovanie a prepravu dvom osobám. Slovenskí producenti sa najbližšie zúčastnia výstavy v Amsterdame. „Začiatok bol opatrný a na Grüne Woche v Berlíne sme po 11 rokoch mali len 6 vystavovateľov, avšak po nej nastalo osmelenie – kontaktovalo nás po nej množstvo vystavovateľov, ktorí by sa chceli zúčastniť,“ vysvetlil Milan Lapšanský, generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu.

 

Podporou exportnej politiky slovenských producentov sa aktívne zaoberá  MPRV SR. Od začiatku tohto roka sa producenti potravín a nápojov práve vďaka podpore agrorezortu prezentovali už na troch prestížnych medzinárodných veľtrhoch. V januári malo Slovensko po dlhých jedenástich rokoch zastúpenie na najväčšom svetovom potravinárskom veľtrhu svojho druhu Internationale Grüne Woche v Berlíne. V polovici februára sa slovenskí výrobcovia bio potravín zúčastnili prestížnej kontraktačnej výstavy Biofach v Nemecku a tento týždeň sa Slovensko vôbec po prvýkrát v histórii prezentovalo svojím národným stánkom aj na najväčšej svetovej potravinárskej výstave Gulfood v Dubaji v konkurencii 5 000 spoločností zo 120 krajín.

 

Potenciál na rozšírenie trhov je v slovenskom agrosektore veľký. Vyrábané potraviny či produkty aktuálne exportuje menej než polovica (43 %) slovenských poľnohospodárskych firiem. Iba necelá polovica (45 %) poľnohospodárskych spoločností disponuje jazykovo vybavenými špecialistami zameranými na export produkcie do zahraničia.

 

Drvivá väčšina (93 %) poľnohospodárov, ktorí v súčasnej dobe neexportujú, je pritom presvedčená o tom, že ich produkty sú dostatočne kvalitné a konkurencieschopné aj na zahraničných trhoch. Za najperspektívnejšiu destináciu pre export považujú Českú republiku (47 %), Poľsko (42 %) a Rakúskom (30 %). Naopak, za najmenej perspektívnu považujú Ukrajinu (6 %).

 

K najnavštevovanejším zahraničným potravinárskym veľtrhom patrí SALIMA v Brne, ktorej sa zúčastnila alebo sa plánuje zúčastniť štvrtina (25 %) slovenských poľnohospodárskych firiem. „SALIMA patrí k najvýznamnejším sektorovým výstavám nielen v Českej republike, ale aj v Európe. Aktuálny ročník bude naviac novo doplnený o veľtrh SALIMA Technology, pričom, oddeľujeme technologickú časť od klasickej prehliadky potravín a nápojov. Význam veľtrhov podporuje aj vysoký záujem vystavovateľov. Na celom komplexe potravinárskych veľtrhov sa predstaví cez 800 firiem z 39 krajín,“ uvádza Dana Maria Staňková, obchodná riaditeľka spoločnosti Veletrhy Brno, a.s.

 

Za kľúčové, pre efektívnu podporu exportu slovenského poľnohospodárstva vládou, považujú riaditelia poľnohospodárskych spoločností zníženie byrokracie a administratívy súvisiace so žiadosťami o podporu. Tomuto faktoru na stupnici od nuly do desiatky, kde desiatka predstavuje aktivitu, ktorá maximálnym spôsobom podporí export poľnohospodárskych produktov do zahraničia, dali priemernú známku 8,8. „Firmy oceňujú aktívny prístup ministerstva poľnohospodárstva v tejto oblasti aj aktívnu diskusiu o ďalšom zlepšovaní, o ktoré sa ministerstvo snaží,“ uvádza Jiří Vacek riaditeľ analytickej spoločnosti CEEC Research. Veľkú dôležitosť prikladajú slovenskí poľnohospodári tiež zrýchleniu vyplácania podpory (8,6 bodov z 10), zjednodušeniu a sprehľadneniu legislatívy a pravidiel pre získanie tejto podpory (8,2 bodov z 10). Výskum tak ukázal, že výrobcovia potravín výrazne preceňujú náročnosť získania tohto druhu podpôr, pritom opak je pravdou. Agrorezort ho nastavil jednoducho a transparentne.

 

 23.2.2018