English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
15.11.2018
Odborný seminár: Aktuálne trendy systémov riadenia a kontroly potravín
 

 

Názov podujatia slovensky:

Aktuálne trendy systémov riadenia a kontroly potravín

Názov podujatia anglicky:

Current trends  of management system and food control  

Typ podujatia:

odborný seminár

Termín konania:

15. november 2018

Miesto konania:

Kongresové centrum SPU  v Nitre

Garant podujatia:

prof. Ing. Jozef Golian, Dr., Ing. Jozef Čapla, PhD.,

Kontaktná adresa, e-mail, web:

037/6414325, e-mail: Jozef.Golian@uniag.sk,                                    www.bezpecnostpotravin.sk

Rokovací jazyk:

slovenský,  český

Anotácia podujatia:

Odborný seminár je určený manažérom v potravinárskom priemysle s cieľom poskytnutia najnovších informácii o uplatňovanej legislatíve SR a EÚ v oblasti označovania potravín, výživových a zdravotných tvrdení, a  systémov riadenia v potravinárstve.  Budú tiež prezentované poznatky z uplatňovania doterajších systémov kontroly potravín, problematika riadenia krízových situácií,  likvidácie odpadov a vzorkovania potravín.