English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
19.04.2018
Odborný seminár: Nové trendy pre hygienický dizajn a sanitáciu v potravinárstve
 

 

Názov podujatia slovensky:

 Nové trendy pre hygienický dizajn a sanitáciu v potravinárstve

Názov podujatia anglicky:

New Trends for Hygienic design and sanitation in food industry  

Typ podujatia:

odborný seminár

Termín konania:

19. apríl 2018

Miesto konania:

Hotel Tenis Zvolen

Garant podujatia:

prof. Ing. Jozef Golian, Dr., Ing. Matúš Letko

Kontaktná adresa, e-mail, web:

037/6414325, e-mail: Jozef.Golian@uniag.sk,                                    www.bezpecnostpotravin.sk

Ing. Matúš Letko:

0911 010 626 , mletko@aco.sk

Rokovací jazyk:

slovenský,  český

Anotácia podujatia:

Odborný seminár je určený manažérom v potravinárskom priemysle s cieľom poskytnutia informácií o najnovších trendoch hygienického odvodnenia, podlahových materiálov a ich bezpečného napojenia, oboznámením sa s problematikou hygienického dizajnu dopravníkov a sanitácie v moderných potravinárskych prevádzkach. Budú prezentované najnovšie poznatky súvisiace s prevádzkovou hygienou a jej vzťahu k hygiene a bezpečnosti potravín