English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Stanovisko PKS: „Tukový výkvet na čokoláde a na výrobkoch obsahujúcich čokoládu“

  

Bezpečnosť a zdravie spotrebiteľa sú hlavné ciele Potravinárskej komory Slovenska (PKS) a jej členov. Uvádzanie na trh bezpečných potravín, ktoré spĺňajú požiadavky legislatívy je preto najdôležitejšou úlohou výrobcov potravín.

 

Výroba a uvádzanie potravín na trh je náročný proces, ktorý prináša aj zložité situácie, ktoré môžu spôsobiť porušenie kvality výsledného produktu, ktoré však nemusí mať vždy dopad na jeho bezpečnosť.

 

Medzi porušenia kvality bez dopadu na bezpečnosť a ochranu zdravia spotrebiteľa možno zaradiť aj niektoré chyby čokolády a výrobkov obsahujúcich čokoládu, ako sú napríklad sušienky máčané v čokoláde alebo sušienky s kúskami čokolády, ktoré sú spôsobené najmä nedodržaním stabilného teplotného režimu. Chyby čokolády a výrobkov obsahujúcich čokoládu môžu byť spôsobené aj nedodržaním výrobných postupov, nesprávnym skladovaním alebo nedodržaním podmienok pri preprave.

 

Jednou z nich je tzv. „šedivenie“, pri ktorom čokoláda stráca lesk a je pokrytá jemnou bielou vrstvičkou. „Šedivenie“ je len senzorický nedostatok, resp. nedostatok vzhľadu, avšak rozhodne nie je porušením bezpečnosti a ani chuťových vlastností potravín. Táto chyba sa nazýva tiež „tukový výkvet“.

 

Niekedy je tukový výkvet podľa vzhľadu mylne zamieňaný za plesne alebo kvasinky. Pre rýchle potvrdenie a ubezpečenie sa, že porušenie vzhľadu je len tukový výkvet, možno použiť jednouchú metódu zahriatia povrchu výrobku, napríklad fénom alebo stolnou lampou, kedy kryštáliky tuku po chvíľke zmiznú, rozpustia sa.

 

V súčasnosti, keď v rámci celej EÚ a celého sveta rezonuje téma plytvania potravinami, tak v prípade, že výrobky nevykazujú okrem tukového výkvetu známky žiadneho iného ďalšieho poškodenia, tento by určite nemal byť prekážkou ich konzumácie a výrobky by určite nemali skončiť v odpadkovom koši.16.9.2016