PKS - TS PKS: 19 miliónový stimul...
 
 
 
Vyhľadávanie:

Rozšírené vyhľadávanie
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Správy
TS PKS: 19 miliónový stimul pre novú mliekareň vzbudzuje pochybnosti

(tlačová správa PKS z 2.3.2016)


V Bratislave, 2.3.2016 – Potravinárska komora Slovenska (PKS) vyjadruje znepokojenie nad rozhodnutím vlády SR o pridelení investičného stimulu vo výške 19 miliónov € firme Midia Agro s nejasným pozadím a žiada o zrušenie tohto rozhodnutia.

PKS neočakáva, že ohlásená investícia bude pre mliekarenský sektor na Slovensku predstavovať stabilizačný faktor. Naopak, realizácia projektu môže skôr prehĺbiť krízovú situáciu v sektore a oslabiť tradičné slovenské mliekarenské spoločnosti, ktoré sú prirodzenými partnermi podnikov prvovýroby. Údaje o prínosoch investície, ktoré boli poskytnuté verejnosti, sú úplne nerealistické.

Na Slovensku pôsobí rad mliekarenských spoločností, ktorých výrobné kapacity sú nevyužité. Pre ekonomiku Slovenska by bolo efektívnejšie a férovejšie finančne podporiť tieto existujúce prevádzky s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti spracovania mlieka, ako poskytnutím selektívnej štátnej pomoci vytvárať v mliekarenskom sektore neférovú konkurenciu.

Pre PKS je zarážajúce, že pri rozhodovaní o finančnej podpore dostala prednosť pred domácimi výrobcami s tradíciou spoločnosť, ktorá nemá uvedené v predmete podnikania spracovanie mlieka a výrobu mliečnych výrobkov, spoločnosť, ktorú pred niekoľkými mesiacmi založila ako jediný spoločník neznáma cyperská spoločnosť a ktorá s výrobou a predajom sušeného mlieka nemá žiadne skúsenosti.

PKS poukazuje na postoj Ministerstva hospodárstva SR, ktorému na udelenie finančnej čiastky takmer 19 mil. € postačuje informácia, že žiadateľ už finalizuje práce súvisiace s prijatím zodpovedného zástupcu, ktorý bude garantom pre zapísanie remeselných živností do Obchodného registra SR a tiež potvrdenie o podaní žiadosti o rozšírenie predmetu podnikania na Živnostenskom úrade SR. Základné imanie spoločnosti Midia Agro tvorí minimálny vklad vo výške 5 000 € a investičný zámer chce realizovať cez pôžičku, ktorá bude spoločnosti poukázaná až v prípade poskytnutia investičnej pomoci.


2.3.2016