PKS - SPU otvára Výskumné...
 
 
 
Vyhľadávanie:

Rozšírené vyhľadávanie
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Správy
SPU otvára Výskumné centrum AGROBIOTECH

PKS dáva do pozornosti nasledovnú informáciu :

 

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE

oznamuje odbornej verejnosti, že
15. októbra 2015 o 10.00 h v priestoroch SPU v Nitre
sa uskutoční slávnostné otvorenie
VÝSKUMNÉHO CENTRA AGROBIOTECH,
ktorého činnosť bude zameraná na aplikovaný výskum a vývoj v oblasti agrobiológie, technológie spracovania poľnohospodárskych produktov, agropotravinárstva, biotechnológie, genetických technológií, agroekológie a bioenergetiky.
Vzniklo v rámci riešenia projektu Vybudovanie výskumného centra „AgroBioTech“ (ITMS 26220220180)
v partnerstve s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a Ústavom genetiky a biotechnológie rastlín SAV v Nitre.
www.agrobiotech.uniag.sk
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES .


21.9.2015