English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Zaujímavé linky
 
Časopis VÚEPP - Ekonomika poľnohospodárstva

 

Dávame do pozornosti link na archív všetkých vydaných čísiel časopisu: EKONOMIKA POĽNOHOSPODÁRSTVA / ECONOMICS OF AGRICULTURE, ktorý vydáva Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva:

 

http://www.vuepp.sk/ep_archiv.htm

 

V archíve nájdete zaujímavé články venované podpornej politike, ekonomickým aspektom  poľnohospodárstva a potravinárstva, konkurencieschopnosti, ako aj ďalšie zaujímavé príspevky.

DG AGRI: video "CAP - Produce Food"

 

V súvislosti s CAP=SPP (Spoločná poľnohospodárska politika Európy) si dovoľujeme dať členom do pozornosti nasledovný link na animované video "CAP - Produce Food", ktoré vydal sekretariát DG AGRI pri Európskej komisii, s cieľom zdôrazniť úlohu poľnohospodárov pri zabezpečení zásobovania 500 miliónov spotrebiteľov v EÚ zdravými, bezpečnými a cenovo dostupnými potravinami. Video si môžete pozrieť v 2 verziách :

 

1/ v anglickom origináli na linke:

https://www.youtube.com/watch?v=ppB4iYxSVdc


2/ v preklade do slovenského jazyka na nižšie uvedenej linke (dole pod nadpisom: Audiovizuálne materiály – kliknutím na 2. obrázok s názvom videa: „CAP – Vyrábať potraviny“) - dĺžka videa je 01:48 minút:
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots/toolkit/index_sk.htm

Elektronický slovník vedeckých pojmov pre oblasť bezpečnosti potravín

 

Dovoľujeme si členom PKS dať do pozornosti publikáciu úradu EFSA, ktorá sa zaoberá viacjazyčným slovníkom vedeckých termínov v oblasti bezpečnosti potravín, ktoré najčastejšie EFSA používa v oblasti komunikácie. Elektronická verzia slovníka obsahuje jednoduché definície viac ako 250 vedeckých pojmom a výrazov. Predmetný slovník ma za cieľ umožniť laickej verejnosti porozumieť zložitým vedeckým pojmom pokiaľ ide o prácu v oblasti komunikácie o riziku. 

Link na slovník:
https://www.efsa.europa.eu/en/glossary-taxonomy-terms

EU Book Shop - EFSA publikácie

 

EFSA zriadila webovú stránku EU Book Shop:

 

http://bookshop.europa.eu/fr/efsa-print-on-demand-publications-2013-cbS7mep2OwlhEAAAE9og8s_hcL/

 

Z tejto stránky si môžete kúpiť alebo voľne stiahnuť publikácie - napr. Príručky z oblasti GMO potravín aj rastlín.

Iniciatíva pre férový obchod

 

Supply Chain Initiative (SCI) je spoločnou iniciatívou, ktorú odštartovalo 8 združení pôsobiacich na úrovni EÚ s cieľom zlepšenia korektnosti obchodných vzťahov v rámci celého potravinárskeho dodávateľského reťazca.

Potravinárska komora Slovenska a Slovenská aliancia moderného obchodu sa hlásia k podpore a vytvoreniu trhového samoregulačného prostredia a spoločne vytvorili Iniciatívu pre férový obchod, ktorá je slovenskou platformou európskej SCI.

 

www.ferovyobchod.sk

Katalóg - potravinársky priemysel a ŽP

 

Dovoľujeme si členom PKS dať do pozornosti nasledovný katalóg ako informatívny materiál, ktorý zostavil Maďarský národný Trading House /Hungarian National Trading House Cls./ pod názvom:

 

„Know-how a technologický transfer v poľnohospodárstve, v potravinárskom priemysle a v ochrane životného prostredia,”

 

Uvedený dokument je k dispozícii v anglickom jazyku na linke:

Know-how and technology transfer in agricultural, food and environmental technologies

 

V prípade, že máte nejaké upresňujúce dotazy týkajúce sa obsahu tohto katalógu, prosím obráťte sa na nižšiu uvedenú kontaktnú adresu Veľvyslanectva Maďarska.

  

Kontakt:

Dr. Ing. Tibor Varga

obchodný  a ekonomický radca

vedúci business centra

 

Veľvyslanectvo  Maďarska

BUSINESS   CENTRUM

811 01  Bratislava,  Sedlárska 3.

Telefon:   2 5441-8801, -8802

Telefax:  2 5441-8805

economy@embhung.sk

 
Ministerstvo Pôdohospodárstva Slovenskej republiky
http://www.mpsr.sk/
Národná sústava povolaní

http://www.sustavapovolani.sk

Národný potravinový katalóg

 

Jednoduchý nákup kvalitných a bezpečných potravín od kvalifikovaných dodávateľov. Umožní to Národný potravinový katalóg. Ide o unikátny elektronický nástroj verejného obstarávania.

  • Unikátny elektronický nástroj verejného obstarávania na jednoduchý nákup kvalitných a bezpečných potravín od kvalifikovaných dodávateľov
  • Menej administratívy, väčší výber potravín, čerstvosť, flexibilitu a pohodlie obstarávania pre verejných obstarávateľov
  • Väčšie možnosti pre lokálnych slovenských producentov potravín
  • Potenciálny dosah až milión ľudí, stravujúcich sa vo verejných inštitúciách,
  • Eliminovanie nebezpečných potravín, ktoré „cestujú cez polovicu zemegule“

www.npkinfo.sk

Národný program podpory poľnohospodárskych výrobkov a potravín

Program označovania výrobkov logom sa zavádza s cieľom uspokojiť požiadavky agropotravinárskeho trhu na bezpečnosť, kvalitu, pôvod a tradíciu príslušných surovín a výrobkov, ako aj s cieľom pravidelnej kontroly dodržiavania schválených podmienok.

http://www.mpsr.sk/kvalita/

Portál Európskej únie

Európska komisia poskytuje túto webovú stránku hlavne za účelom zvýšenia verejného prístupu k informáciám o svojich iniciatívach a politikách Európskej únie vo všeobecnosti. Jej cieľom je poskytovať tieto informácie včas a správne.
http://europa.eu/index_sk.htm

Prehľad ústredných orgánov štátnej správy SR
Prehľad ústredných orgánov štátnej správy a iných úradov SR
Rada pre reklamu

 

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamysú v nej združené subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie – zadávatelia reklamy, reklamné agentúry a klienti. Záujmom týchto subjektov je dodržiavaním pravidiel strážiť dobré meno reklamy. Spoločne prijali Etický kódex – Etické pravidlá reklamnej praxe platné na území SR.

www.rpr.sk

Republiková únia zamestnávateľov

 

Republiková únia zamestnávateľov je najväčšou organizáciou zastupujúcou záujmy podnikateľov a zamestnávateľov v Slovenskej republike. Naši členovia zamestnávajú cca 300 tis. zamestnancov. Svojou produkciou sa podieľajú na tvorbe zhruba 70 %HDP a viac ako 80 % sa podieľajú na exporte Slovenskej republiky.

 

Viac informácií nájdete na www.ruzsr.sk.

Úrad vlady SR
Skoré a relevantné informácie dnes nadobúdajú v každodennom živote osobitný význam. Vláda SR si uvedomuje túto skutočnosť, a preto vám ponúka Informačný servis vlády, ktorým nadväzuje na pozitívne skúsenosti s komunikáciou vlády s občanmi, zástupcami médií, ako aj predstaviteľmi mimovládnych organizácií či súkromného sektora.
http://www.vlada.gov.sk/infoservisplus.php3
V4 - rozšírená členská základňa

Česká Republika
Potravinářská komora České Republiky
www.foodnet.cz


Poľsko
PFPZ - Polska Federacja Producentów Zywnosci
biuro@pfpz.pl
www.pfpz.pl


Maďarsko
EFOSZ - Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége
www.efosz.hu


Rakúsko
FIAA - Fachverband Lebensmittelindustrie
www.dielebensmittel.at


Slovinsko
GZS - Gospodarska Zbornica Slovenije
www.gzs.si