English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Akcie: Máj 2018
31.05.2018
 

Dovoľujeme si členom dať do pozornosti výstavu "China Smart Expo 2018:

 

Termín konania: 31. mája - 2. júna 2018

Miesto: Budapešť, Maďarsko

Kontakt pre záujemcov: Trnavská Regionálna komora SOPK, email: peter.kovar@sopk.sk

Uzávierka prihlášok: do 18.4.2018.

 

29.05.2018
 

 

Termín konania: 29. mája 2018

Miesto: Le Plaza Hotel, Brusel, Belgicko

 

Tento jednodňový interaktívny workshop je určený právnym zástupcom, riadiacim pracovníkom, marketingovým a vývojovým pracovníkom európskeho potravinárskeho priemyslu a spoločnostami, ktoré majú záujem o dovoz potravín v rámci Európskej únie.
Workshop ponúka vynikajúcu príležitosť na stretnutie s odborníkmi z predmetnej oblasti.

 

Viac info a registrácia: v prílohe.

Health_Claims_program_registration.docx
29.05.2018
 

Dovoľujeme si členom dať do pozornosti konzultačné fórum "Formát kontroly potravín", ktorý je otvoreným programom o koncepcii, zásadách a postupoch v kontrole potravín.

 

Termín konania: 29.-30. mája 2018

Miesto: Hotel Tenis, Zvolen

Účastnícky poplatok: 99,00 Eur

Uzávierka prihlášok: do 30.4.2018.

 

Cieľom ´tohto programu je navrhnúť odstránenie deformácií v schválených právnych predpisoch, organizácií kontroly potravín a uplatňovaní potravinového práva a predloženie koncepcie nezávislého špecializovaného úradu kontroly potravín.

 

Podrobný program a prihlášku nájdete v prílohe.

29.05.2018
 

Dodacie podmienky (INCOTERMS – International Commercial Terms) sú dôležitou náležitosťou kúpnej zmluvy v medzinárodnom obchode. 

Agentúra SARIO organizuje k tejto téme odborný seminár s názvom Výhody a riziká aplikácie INCOTERMS.

 

Termín konania: 29. mája 2018

Miesto:  Grand hotel Trenčín, Palackého 3840/14
Cena: bezplatne
Kontakt: Jana Jarošová, T: +421 910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk

Registrácia: do 23.5.2018

 

 

Seminár je určený pre MSP so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihlášku so všetkými náležitosťami!

Viac informácií a program

24.05.2018
 

Dovoľujeme si členom PKS dať do pozornosti nasledovnú informáciu:

 

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v spolupráci s informačno-poradenskými centrami pre EŠIF Vás pozývajú na informačné semináre pre žiadateľov k výzvam zameraným na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja s kódmi OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16 a OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17.

 

Termín 2. informačného seminára: 24. mája 2018

Miesto:  Nitra, Agroinštitút Nitra,  Akademická 4
Registrácia: na emailovej adrese:  vyzvy@mhsr.sk - do 16.5.2018

 

Pozvánku s kompletným programom na informačný seminár v Žiline nájdete zverejnenú na: https://www.opvai.sk/media/99407/pozvánka-nr-2452018.pdf

23.05.2018
 

 

Termín konania: 23. mája 2018 o 9.00 hod.

Miesto: BC Kerametal, Jašíkova 6, Bratislava

Prihláška na seminár (kód 180523): ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

 

Účel seminára, ktorý organizuje Bratislavská regionálna komora SOPK:

Získate orientáciu v problematike colného konania pri uplatňovaní štandardných a zjednodušených postupov, z toho plynúce formality pri dovoze, vývoze, tranzite.
Získate
informácie pre dobrú orientáciu v spleti colných predpisov a ich uplatňovania v praxi, postupoch a oboznámite sa praktickými príkladmi z každodennej praxe.
Naučíte sa
ako colné režimy využívať, aplikovať a aké majú výhody a nevýhody, tiež ako môžete eliminovať vznik rizík s dôrazom na osobitosti colného konania vo
všetkých druhoch dopravy. Pomôžeme Vám efektívnejšie komunikovať s vlastnými zákazníkmi pri poskytovaní služieb v logistike a pri vybavovaní zásielok v súvislosti
s ich preclením a prepravou.

 

Bližšie informácie:  na linke  http://ba.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2018041902

 

23.05.2018
 

 

Termín konania: 23.-24. mája 2018

Miesto: AGENTÚRA APOLLO - Inštitút vzdelávania, Ružinovská 40, Bratislava

 

Registrácia na seminár: prihláška v prílohe

Účasť: 299,- Eur

Bližšie informácie o programe na: https://www.skolenia.net/events/colna-problematika-v-kocke-2-dnove-skolenie-3

 

Školenie je určené najmä pre obchodníkov, manažérov, pracovníkov logistiky a iných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na realizovaní zahraničnoobchodných aktivít firmy

 

Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s colnými predpismi uplatňovanými pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a s ich uplatňovaním v praxi. Vedomosti získané v rámci školenia pomôžu účastníkom lepšie sa orientovať v colnej problematike.

22.05.2018
 

Dovoľujeme si členom PKS dať do pozornosti nasledovnú informáciu:

 

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v spolupráci s informačno-poradenskými centrami pre EŠIF Vás pozývajú na informačné semináre pre žiadateľov k výzvam zameraným na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja s kódmi OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16 a OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17.

 

Termín 1. informačného seminára: 22. mája 2018

Miesto:  Žilina, Úrad ZA SK, Komenského 48
Registrácia: na emailovej adrese:  vyzvy@mhsr.sk  - do 16.5.2018

 

Pozvánku s kompletným programom na informačný seminár v Žiline nájdete zverejnenú na: https://www.opvai.sk/media/99406/pozvánka-za-2252018.pdf

22.05.2018
 

 

Termín konania: 22. mája 2018 o 9.00 hod.

Miesto:  Agentúra APOLLO - Inštitút vzdelávania, Ružinovská 40, Bratislava

 

Registrácia a prihláška na stránke: https://www.skolenia.net/events/ochrana-osobnych-udajov-podla-noveho-zakona-a-nariadenia-gdpr-3/form

 

Nový zákon o ochrane osobných údajov vstúpi do platnosti dňom 25.5.2018.

 

Cieľom seminára je poskytnúť potrebné informácie o dôležitých zmenách v oblasti ochrany osobných a pripraviť spoločnosti na bezproblémové zvládnutie nových pravidiel v praxi. Seminár vedie JUDr. Marcela MACOVÁ - odborná lektorka na výklad zákona o ochrane osobných údajov.

 

Viac info a obsah programu získate na linke - https://www.skolenia.net/events/ochrana-osobnych-udajov-podla-noveho-zakona-a-nariadenia-gdpr-3

 

22.05.2018
 

Dovoľujeme si informovať členov o konaní konferencie s názvom Školní stravování 2018, ktorej usporiadateľom je Společnost pro výživu.

 

Termín konania: 22.-23. mája 2018

Miesto: Pardubice, Česká republika

Uzávierka prihlášok: do 13.5.2018.

 

Viac informácií nájdete na webovej stránke: http://www.bezpecnostpotravin.cz/konference-skolni-stravovani-2018.aspx

22.05.2018
 

 

Termín konania: 22. - 25. mája 2018

Miesto: Nižný Novgorod, Rusko

Kontakt pre záujemcov: Trnavská Regionálna komora SOPK, email: peter.kovar@sopk.sk

Uzávierka prihlášok: do 20.4.2018.

 

Obchodnú misiu do Nižného Novgorodu pripravuje Trnavská Regionálna komora SOPK v spolupráci s partnerskou obchodnou komorou Nižný Novgorod.

Viac info o programe misie nájdete v priloženej pozvánke..

2018_Niznij_Novgorod_firmam_pozvanka.docx
21.05.2018
 

Dovoľujeme si členom dať do pozornosti workshop, ktorý je zameraný na hodnotenie rizika a benefitu v oblasti bezpečnosti potravín a výživy.

 

Termín konania: 21.-23. mája 2018

Miesto: Lisabon

Účasť: bez poplatku.

 

Viac informácii + registráciu nájdete na webovom sídle: Workshop on Food Risk-Benefit Assessment 

16.05.2018
 

 

Termín konania: 16. - 18.5.2018

Miesto konania: Hotel Patria, Štrbské Pleso

 

Hlavným zameraním medzinárodnej vedeckej konferencie je získať aktuálne poznatky o zdravotnej bezpečnosti a  kvalite hydinového mäsa, vajec, rýb a mäsa zveriny. Predpokladaný počet účastníkov: 180

Hygiena_alimentorum_XXXIX_Pokyny_a_prihlaska.pdf
14.05.2018
 

 

Termín konania: 14. mája 2018 o 9.00 hod.

Miesto: Bratislava, Hotel Tatra

Účasť: bezplatná, avšak z dôvodu obmedzenej kapacity sály je nutná krátka registrácia na tejto stránke (resp. aj v prílohe).
 

Tohtoročnú medzinárodnú konferenciu Free Market Road Show, ktorú organizuje INESS spolu s rakúskym Austrian Economics Center.

 

Podrobný program konferencie nájdete v prílohe.

V 2. paneli programu o poľnohospodárstve vystúpi aj Ing. Jarmila Halgašová, Tímlíderka SaS pre poľnohospodárstvo.

ROAD_SHOW_14-05-2018.docx
10.05.2018
 

Trnavská regionálnej komora SOPK organizuje stretnutie podnikateľov s Brazílskym veľvyslancom.

 

 

Termín konania: 10. mája 2018 o 11.00 hod.

Miesto: sídlo Trnavskej regionálnej komory SOPK

 

Kontakt pre záujemcov: Trnavská Regionálna komora SOPK, email: peter.kovar@sopk.sk

Odpovede zaslať: do 4.5.2018 (s uvedením názvu firmy a počet účastníkov).

Účasť: zdarma pre členov SOPK, pre nečlenov 15,- Eur (+DPH).

09.05.2018

Dovoľujeme si členov PKS pozvať na Informačný deň pre potravinárov organizovaný Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou a Potravinárskou komorou Slovenska v spolupráci s MPRV SR.

 

Termín konania: 9. mája 2018 o 9.00 hod.

Miesto: v priestoroch NPPC v Lužiankach.

Registrácia účasti: najneskôr do 4.5.2018 na tomto odkaze.

 

Pozvánku s programom informačného dňa pripájame v prílohe.

9.5.2017_POZVANKA_INFORMACNY_DEN_POTRAVINAROV_Luzianky.pdf
Prezentacie_z_Informacneho_dna.zip