English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Kto sme

Potravinárska komora Slovenska je dobrovoľným združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu. pokračovanie...

 
Aktuálne
 

FoodDrink Europe zverejnil nové vydanie príručky k akrylamidu

Brusel, 21. marec 2019 - Európska organizácia zastupujúca potravinársky a nápojársky priemysel FoodDrink Europe dnes zverejnila pätnáste vydanie príručky k akrylamidu - Acrylamide Toolbox, v ktorom zohľadnila posledný vedecký a technologický  vývoj. Aktualizácia príručky je aktuálna vzhľadom na nadobudnutie účinnosti Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/2158, ktorým sa stanovujú opatrenia na minimalizáciu množstiev akrylamidu a jeho referenčné hodnoty v potravinách. Odráža viac ako 15 rokov spolupráce medzi potravinárskym a nápojovým priemyslom a orgánmi Európskej únie a ukazuje pokračujúci záväzok priemyslu skúmať spôsoby tvorby akrylamidu a intervenčné kroky na zníženie jeho množstiev.

RIS Fellowships - stáž pre študentov v potravinárskych podnikoch

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti stáží študentov v potravinárskych podnikoch cez program EIT Food Hub- RIS Fellowships, ktorý je určený pre spoločnosti pôsobiace v agropotravinárskom sektore.

EIT Food je jednou z najväčších a najvýznamnejších iniciatív súvisiacich s potravinami na celom svete. Ako znalostné a inovačné spoločenstvo (ZIS) Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) EIT Food spája partnerov z vedúcich podnikov, univerzít a výskumných centier v Európe. Je to transformátor európskeho potravinárskeho systému zameraný na ľudí a zdroje, ktorý poháňa dôveru spotrebiteľov a zlepšuje globálne zdravie.

Potravinárska komora Slovenska víta schválenie jasného európskeho rámca o nekalých obchodných praktikách

Bratislava, 18. marca 2019 – Po mesiacoch intenzívnych diskusií v rámci európskych inštitúcií schválil Európsky parlament v prvom čítaní smernicu o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci. PKS víta prijatie jasných záväzkov inštitúcií EÚ pokračovať vo svojom úsilí vybudovať základy pre udržateľný a účinný poľnohospodársky a potravinový dodávateľský reťazec v Európe.

Výzva na školský program - školské mlieko, ovocie a zelenina

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej webovej stránke Výzvu pre žiadateľov o zabezpečovanie činností v školskom programe pre školské roky 2019/2012 – 2022/2023 a Príručku pre žiadateľov na schválenie žiadosti o poskytovanie pomoci na zabezpečovanie dodávania mlieka, mliečnych výrobkov, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich, sprievodných vzdelávacích opatrení a propagácie v rámci Školského programu pre školské roky 2019/2020 – 2022/2023, a na schválenie žiadosti o zmenu alebo o doplnenie schválenia  v termíne do 31. marca 2019.

Vyhlásenie Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR k súčasnej situácii

Bratislava, 22. február 2019 - Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv Slovenskej republiky /RPPS SR/ je maximálne znepokojená z aktuálneho vývoja situácie, ktorá súvisí so súčasným protestom Iniciatívy poľnohospodárov. RPPS SR veľmi citlivo vníma desiatky rokov hromadiace sa problémy v agropotravinárstve. Začínajú sa pri rozdrobenosti pozemkov a končia nízkou potravinovou sebestačnosťou. Je však krátkozraké očakávať, že sa pohneme vpred okamžite. Zmeny naštartované v minulom roku, ktoré súvisia s vyššou štátnou pomocou pre agropotravinárstvo, s odškodnením za sucho z roku 2017, so zelenou naftou či celospoločenskou diskusiou o stave sektora, sú však jasným signálom na postupné ozdravenie celého chlebového odvetvia.

VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV PRE JEDNODUCHÉ A KOMBINOVANÉ PROGRAMY NA ROK 2019

Európska Komisia vyhlásila výzvy na predkladanie návrhov JEDNODUCHÝCH PROGRAMOV a KOMBINOVANÝCH PROGRAMOV v rámci informačných a propagačných akcií, týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 z 22. októbra 2014, ktorých cieľom je zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva Únie. Na zabezpečenie bezproblémového fungovania uvedeného právneho rámca Európska komisia prijala delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1829 a pravidlá jeho uplatňovania sú stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie  (EÚ) 2015/1831.

RPPS: Problémy sa riešia za rokovacím stolom

Bratislava 14.2.2019 Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv (RPPS), združujúca najväčšie a najreprezentatívnejšie samosprávy poľnohospodárov a potravinárov, dnes diskutovala na stretnutí s podpredsedníčkou vlády a ministerkou pôdohospodárstva Gabrielou Matečnou o aktuálnych problémoch poľnohospodárstva a potravinárstva a konkrétnych krokoch na ich riešenie. Stretnutia sa zúčastnil aj predseda vlády Slovenskej republiky Peter Pellegrini.

 

Potravinári: nový zákon o neprimeraných podmienkach má potenciál zlepšiť postavenie dodávateľov

Bratislava, 7. februára 2019 – Nový zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami má podľa potravinárov potenciál zlepšiť postavenie dodávateľov v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Potravinárska komora Slovenska sa v uplynulom roku aktívne zapájala do odborných diskusii k pripravovanému novému zákonu o neprimeraných podmienkach, pričom veľké množstvo pripomienok bolo v novom zákone zohľadnených.

Potravinári: súkromné pálenie destilátu na podomácky vyrobených zariadeniach je stále protizákonné

Bratislava, 28. januára 2019 – Potravinárska komora Slovenska v súvislosti so včerajším výbuchom nelegálnej pálenice, pri ktorom sa ťažko zranili tri osoby upozorňuje, že pálenie destilátu na podomácky vyrobených zariadeniach je naďalej protizákonné. Súkromné osoby môžu páliť destilát len po splnení podmienok, ktoré ukladá zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov. „Veľmi nás mrzí nehoda, pri ktorej sa ťažko zranili až traja ľudia. Z tohto dôvodu upozorňujeme, že výroba destilátu v podomácky vyrobených zariadeniach je naďalej zakázané,“ uvádza Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska. „Každý, kto má záujem vyrábať si súkromne destilát, musí splniť prísne zákonné podmienky. Aj s ohľadom na nedávny incident však odporúčame radšej využívať služby pestovateľských páleníc, ktorých je na Slovensku vyše dvesto.“

Samosprávy farmárov a potravinárov: priority odvetvia na rok 2019

Bratislava 25.1.2019 - Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv, združujúca najväčšie a najreprezentatívnejšie samosprávy poľnohospodárov a potravinárov, na svojom zasadnutí dňa 25. januára zhodnotila rok 2018 a určila priority Rady na rok 2019. Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv ocenila, že v roku 2018 bolo schválené systémové opatrenie na podporu poľnohospodárskej produkcie vo forme tzv. Zelenej nafty, zároveň hodnotí pozitívne schválenie odškodnenia poľnohospodárov za sucho v roku 2017. V roku 2019 čaká poľnohospodárov a potravinárov dokončenie rozpracovaných úloh z roku 2018, ako aj ďalšie strategické výzvy ako úverový program pre potravinárov, či príprava Strategického plánu k budúcej spoločnej poľnohospodárskej politike Európskej únie.

  <   Predošlé  |  Ďalšie   >