Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Kto sme

Potravinárska komora Slovenska je dobrovoľným združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu. pokračovanie...

 
Aktuálne
 

Potravinárska komora Slovenska sa pripája k Svetovému dňu potravín.

Bratislava, 16. októbra 2019 – Svetový deň potravín upozorňuje na problematiku výživy a potravín. Prečo ešte je tento deň dôležitý a o čom hovorí? Tento deň bol Organizáciu Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo vyhlásený už v roku 1981. Viac ako 820 miliónov obyvateľov našej planéty trpí hladom. Ešte väčšie množstvo obyvateľov má však nadváhu či obezitu. Cieľom tohto programu je dosiahnuť zníženie energetického príjmu, príjmu tukov, cholesterolu, sacharidov a soli v strave. Nemenej dôležitou úlohou v tomto smere je aj monitorovanie stravovania obyvateľov Slovenska, nakoľko zdravá výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie. Poskytuje nielen krytie základných potrieb energie a jednotlivých živín potrebných pre život, ale je spojená s emóciami, často aj s pocitom uspokojenia. Hlavným posolstvom tohtoročného Svetového dňa potravín je „Zdravou výživou pre svet bez hladu“. Potravinárska komora Slovenska sa tiež pripája k spoločnej výzve, aby každý z nás prispel svojou troškou k lepšiemu výsledku, k spoločným aktivitám so spoločným cieľom.

Silný rozpočet potrebujeme pre tých, ktorí tvoria na vidieku hodnoty

Bratislava, 15.10.2019 - Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR (RPPS SR) prijala s rozpakmi návrh budúcoročného štátneho rozpočtu. Podľa nej sa aj naďalej bude prehlbovať rozdiel v podporách v rámci krajín Európskej únie, ale aj krajín V4. Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv vkladá ale nádeje do vyjadrení ministra financií Ladislava Kamenického po rokovaní vlády SR, že po stretnutí  so Slovenskou národnou stranou sa aj pre budúci rok počíta so štátnou podporou pre agropotravinársky priemysel vo výške 80 mil. eur.

Aktualizácia: Dotazník pre tvorbu komplexnej informačnej databázy podnikov potravinárskeho priemyslu v Slovenskej republike

Potravinári pozor! Upozorňujeme žiadateľov, že termín uzávierky elektronického systému pre vyplnenie a následné odoslanie dotazníka je 11.10.2019 o 24:00 hod..

Po tomto termíne žiadosti nebude možné odoslať.

Najneskorší termín odoslania čestného prehlásenia (výlučne v listinnej podobe s overeným podpisom štatutára/štatutárov) a kópií vyúčtovacích faktúr (faktúry môžu byť zaslané aj e-mailom) je 14.10.2019 na adresu NPPC-VÚP, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava 25, pričom rozhodujúci pre dátum odoslania je odtlačok dennej pečiatky pošty resp. dátum odoslania elektronickej pošty. Čestné prehlásenia a listinné (elektronické) prílohy odoslané po tomto termíne nebudú akceptované!!! Dotazník je dostupný na adrese: https://rezort-nppc.sk/potravinari

Potravinári k minimálnej mzde: Z vyššej minimálnej mzdy bude profitovať iba štát

Bratislava, 3. októbra 2019 – Potravinárska komora Slovenska je rozčarovaná zo skokovitého navýšenia minimálnej mzdy, ktorú v stredu odsúhlasila vláda Slovenskej republiky. Urobila tak bez dôkladného posúdenia dopadov na podnikateľské prostredie, obzvlášť výrobu potravín, pri ktorej je spotrebiteľ citlivý na výslednú cenu na pulte.  „Výrazné zvýšenie minimálnej mzdy znamená ďalšie navyšovanie nákladov na výrobu potravín v rámci celého dodávateľského reťazca, čo sa zákonite bude musieť odraziť aj v konečných cenách pre spotrebiteľa. To však znamená, že jediný, kto bude profitovať zo zvýšenia minimálnej mzdy, bude v konečnom dôsledku len štát,“ uvádza Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska.

Začal sa 35. ročník filmového festivalu Agrofilm

V kongresovom centre Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra sa 30. septembra 2019 konalo slávnostné otvorenie 35. ročníka medzinárodného filmového festivalu AGROFILM. Festival prináša 102 dokumentárnych filmov z 28 krajín sveta. Dokumenty z oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, vedy, výskumu ale aj o tom, ako udržať a zachovať využitie zdrojov  pre ďalšie generácie, si budete môcť pozrieť na mnohých miestach. Partnerom podujatia je aj Potravinárska komora Slovenska.

Potravinárska komora Slovenska reaguje na nepravdivé informácie k označovaniu krajiny pôvodu potravín

Bratislava, 27. septembra 2019 – Potravinárska komora Slovenska reaguje na zverejnenie nepravdivých informácií, ktoré sa šíria prostredníctvom sociálnych sietí. Podľa týchto informácií sa spotrebitelia od roku 2020 nedozvedia o pôvode potravín, pričom sa odvolávajú na nariadenie č. 2018/775. Označenie krajiny pôvodu potravín zostáva aj naďalej povinné pri označení medu, hovädzieho mäsa, mäsa zo svíň, oviec, kôz a hydiny, čerstvého ovocia a zeleniny a olivovom oleji. Pri ostatných potravinách sa výrobcovia potravín môžu rozhodnúť, či im uvedenie tejto informácie pomôže pri predaji ich výrobkov a krajinu pôvodu potraviny môžu uviesť na dobrovoľnej báze. V tomto zostáva európska legislatíva naďalej platná aj po roku 2020.

Informácia k vhodnému veku pre začatie pokračovacej výživy pre dojčatá

Brusel, september 2019: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín dokončil rozsiahle hodnotenie vedeckých dôkazov k téme vhodného veku pre začatie pokračovacej výživy pre dojčatá, pričom vedecké hodnotenie pokrývalo oblasti zdravia dojčiat, ich nutričné a vývojové potreby. Európska komisia požiadala Úrad EFSA o vedecké usmernenie, ktoré by jej pomohlo určiť vek, ktorý by bolo možné používať v označovaní potravín spracovaných na báze obilnín a detských potravín. Vedecké stanovisko Úradu EFSA bolo zverejnené dňa (12.9.2019). Úrad EFSA pripravil aj “sumár v bežnej reči”, aby napomáhal neodbornej verejnosti v rýchlom vyhľadaní kľúčových informácií.

Podpora ničenia amazonského pralesa rušením ciel na potraviny z Brazílie je cesta do klimatického pekla

Bratislava/ Helsinki, 25. septembra 2019 – Podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS) počas Rady ministrov EÚ pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo rokovala o ďalšom postupe proti ničeniu amazonského pralesa a o zmluve MERCOSUR s ministrami poľnohospodárstva Francúzska a Írska.

Informačný deň pre potravinárov

Dňa 24. septembra 2019 sa v Národnom poľnohospodárskom a potravinárskom centre v Lužiankach uskutočnil informačný deň pre potravinárov, organizovaný Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou a Potravinárskou komorou Slovenska, za účasti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Na podujatí odzneli zaujímavé prezentácie z oblasti podpory potravinárskeho odvetvia, označovania potravín a potravinových kontrol.

Potravinári: z výberu potravín so zníženou DPH sme sklamaní

Bratislava, 20. septembra 2019 – Potravinárska komora Slovenska (PKS) dlhodobo upozorňuje, že Slovensko má jednu z najvyšších sadzieb dane z pridanej hodnoty na potraviny v Európskej únii. Sme presvedčení o tom, že znížená daň z pridanej hodnoty by sa mala uplatniť na čo najširší okruh potravín tak, aby ju pocítili nielen spotrebitelia, ale aj výrobcovia potravín. PKS privítala návrh skupiny poslancov na zníženie DPH na potraviny, ktoré malo byť skoro celoplošné. Potravinári sú však sklamaní z výsledného výberu potravín pre zníženú DPH, ktoré bolo včera schválené v Národnej rade SR, nakoľko zahŕňa len niekoľko druhov mliečnych výrobkov, chlieb, rožky, ovocné a zeleninové šťavy a určité druhy ovocia a zeleniny. Takýto výber potravín so zníženou sadzbou podporí spracovateľský potravinársky priemysel len minimálne, avšak výpadok financií v štátnom rozpočte môže mať dopad na ďalší rozvoj odvetvia.

  <   Predošlé  |  Ďalšie   >