PKS - Úvod
 
 
 
Vyhľadávanie:

Rozšírené vyhľadávanie
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
f
Kto sme

Potravinárska komora Slovenska je dobrovoľným združením právnických osôb, založenom potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu. pokračovanie...

 

Potravinárska komora Slovenska si Vám dovoľuje oznámiť, že dňom 1.8.2016 zmenila adresu sídla na :

Potravinárska komora Slovenska, Einsteinova 3817/19, 851 01 Bratislava-Petržalka.

Ostatné údaje (IČO, DIČ, č. účtu, tel.: +421 2 444 500 45, e-mail: pks@pks.sk zostávajú nezmenené).

 

 
Aktuálne témy
PKS: Unikátny návrh obchodných reťazcov by poškodil domáce potraviny, zdraželi by

(tlačová správa)

 

V Bratislave, 21. júna 2016 - Dátum minimálnej trvanlivosti (DMT) a dobu spotreby (DS) by mali výrobcovia potravín podľa návrhu z dielne obchodných reťazcov vyznačovať v čiarovom EAN kóde alebo v QR kóde. Realizácia tohto návrhu by znevýhodnila domácich výrobcov a ich potravinárske výrobky a premietla by sa do zvýšených cien pre spotrebiteľov.

Potravinárska komora Slovenska (PKS) tento návrh odmieta, a to ako na povinnej, tak aj na dobrovoľnej báze. Profitovali by z neho predovšetkým obchodné reťazce, ktoré chcú takýmto spôsobom preniesť zodpovednosť a riziko pokút zavedených ministerstvom pôdohospodárstva v predchádzajúcom volebnom období na svojich dodávateľov.

Obchodné reťazce by týmto spôsobom de facto preniesli na výrobcov náklady na zabezpečenie toho, že nebudú predávať tovar po DMT a DS, ochránili sa pred pokutami a zároveň by ušetrili na pracovnej sile. Obchodníci by však skôr mali prijať zodpovednejšie riešenie v investícii do vzdelávania svojich zamestnancov a nastavení vnútorných procesov, a nie finančne zaťažovať svojich partnerov,“ uviedla Jarmila Halgašová, riaditeľka PKS.

PKS svoje stanovisko zakladá aj na skutočnosti, že v súčasnosti neexistuje komunitárna legislatíva, ktorá by upravovala označovanie potravín dátumom spotreby alebo dátumom minimálnej trvanlivosti EAN kódom alebo QR kódom. Žiadosť ZOCR SR a advokátskych kancelárií zastupujúcich obchodné systémy preto predpokladá prijatie národnej legislatívy. PKS má zato, že žiadatelia si neuvedomili skutočnosť, že prípadná povinnosť by sa na výrobcov potravín so sídlom mimo územia SR nevzťahovala. S prihliadnutím na 39 percentné zastúpenie slovenských potravín na pultoch obchodných reťazcov by preto 61 percent potravín týmto spôsob označených nebolo. PKS preto nevidí žiaden dôvod zaoberať sa problematikou, ktorou by sa znevýhodnili výlučne výrobcovia potravín so sídlom na Slovensku a ktorá je naviac nereálna.

Ak by sa na Slovensku zaviedlo označovanie DS alebo DMT požadovaným spôsobom, výrobcom potravín na území Slovenskej republiky by bola stanovená svetovo unikátna povinnosť, ktorej náklady sú ťažko vyčísliteľné. Výrobcovia potravín balia produkty do spotrebiteľského obalu, ktorý vo svojom označení v rámci potlače už má aj EAN kód, ktorým sa identifikuje výrobok. DS a rovnako aj DMT sa mení každý deň, keďže lehota spotreby určená výrobcom je konštantná. V praxi by to znamenalo každodennú zmenu EAN kódu alebo QR kódu a to na každom produkte, čo je v praxi realizovateľné len tým spôsobom, že EAN kód alebo QR kód by sa vyznačoval nástrekom, čo by si vyžiadalo úplne nové technologické zariadenie ku každej baliacej linke a kompletnú výmenu obalov pre všetky potraviny vyrábané na Slovensku.

„Rozhodne nesúhlasíme s názorom, že zavedenie navrhovaného systému do praxe vyžaduje minimálne náklady. Obchod by nemal prenášať povinnosti vyplývajúce z jeho podnikateľskej činnosti a z príslušnej legislatívy na svojich dodávateľov,“ dodala J. Halgašová.


 
Ďalšie články
 
 
 
MPRV - Podpora zahraničného obchodu a investícií
FOOD TECHNOLOGY.
FOR FOOD AT ITS BEST.
FOOD TECHNOLOGY. FOR FOOD AT ITS BEST.
Znacka kvality
GS1 Slovakia
CENTRUM EXCELENTNOSTI POTRAVINÁRSKEHO VÝSKUMU
Národná sústava povolaní
Jazykové kurzy angličtiny v Bratislave
Portál pre podnikateľov
Správy