Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Kto sme

Potravinárska komora Slovenska je dobrovoľným združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu. pokračovanie...

 
Aktuálne
 

Podklad k vývozom do Číny

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti podklad k vývozom do Číny- príručka najmä pre SMEs pre ich účasť na veľtrhoch. Vyplýva z našej aktivity v rámci organizácii AOPAC (17 štátov SV Európy+Čína).

Zdravá strava je cestou k dlhovekosti

Západný spôsob stravovania sa podpisuje na našom celkovom zdraví. Svojím vysokým obsahom nasýtených mastných kyselín, nedostatkom vlákniny a dôležitých vitamínov aj minerálov zvyšuje riziko kardiovaskulárnych ochorení, diabetu druhého typu, obezity, rakoviny a prispieva aj k celkovému diskomfortu spôsobenému tráviacimi ťažkosťami.

 

Strategické priority na rozvoj potravinárstva

Bratislava, 24. februára - V súvislosti s parlamentnými voľbami, ktoré sa budú konať už tento víkend, predstavuje Potravinárska komora Slovenska strategické priority na rozvoj výroby potravín na Slovensku. Pevne veríme, že vláda, ktorá vzíde z parlamentných volieb, pretaví opatrenia na obnovu výroby potravín aj do svojho programového vyhlásenia. Strategické priority sú rozdelené do ôsmich kľúčových oblastí a pokrývajú oblasť financií, samospráv, zamestnanosti, ale aj inovácií a legislatívy


Krištáľové krídlo získali potravinári

Bratislava, 10.2.2020 - V Bratislave sa cez víkend uskutočnil 23. ročník oceňovania najvýznamnejších osobností Slovenska za rok 2019 Krištáľové krídlo. Ocenenie v kategórii Hospodárstvo získali Branislav Cvik a Ľubomír Vančo, ktorí sa zaslúžili o znovuzrodenie Banskobystrického pivovaru Urpiner. Pán Cvik pôsobí v predstavenstve Potravinárskej komory Slovenska od roku 2018. Srdečne gratulujeme!

Zasadala Sektorová rada pre potravinárstvo

V dňoch 3. až 4. februára 2020 sa v Dudinciach uskutočnilo tretie rokovanie Sektorovej rady pre potravinárstvo, v rámci Národného projektu Sektorovo riadené inovácie (SRI). Jedným z cieľov Sektorovej rady pre potravinárstvo je príprava sektorovej stratégie zameranej na rozvoj zamestnanosti a ľudských zdrojov do roku 2030. „ V rámci Sektorovej rady sa nám podarilo zadefinovať štyri kľúčové oblasti z pohľadu zamestnanosti a rozvoja ľudských zdrojov v našom odvetví. Dôležitou úlohou bude teraz návrh konkrétnych opatrení na ich naplnenie a zároveň nástrel prípadných legislatívnych opatrení,“ uviedla Jana Venhartová, predsedníčka Sektorovej rady pre potravinárstvo.

Riaditeľka PKS v Ranných správach RTVS

Bratislava, 6.2.2020 - Dnes si pripomíname Svetový deň bez mobilu. Pri tejto príležitosti predstavila riaditeľka PKS Jana Venhartová v Ranných správach RTVS interaktívny kurz zdravého životného štýlu pre piatakov základných škôl Hravo ži zdravo a rovnako bol predstavený projekt Zdravý tanier, ktorý PKS uviedla v utorok 4. februára.

Podporme snahu detí nesedieť s mobilom v ruke, ale žiť svoj život naplno

Bratislava, 5. február 2020 – Správne stravovacie a pohybové návyky už v najrannejšom veku ovplyvňujú zdravie dospelého človeka. Deti by mali byť vedené k správnym stravovacím návykom a k zdravému životnému štýlu nielen svojimi rodičmi, ale aj v učiteľmi v škole pri mimoškolských aktivitách. Vybudovanie správnych návykov má väčšiu šancu vtedy, ak sa podporuje z viacerých komunít. S projektom Hravo ži zdravo sa žiaci 5. ročníkov základných škôl učia nielen zdravému stravovaniu, ale ako tráviť svoj voľný čas bez mobilu v ruke.

Potravinárska komora Slovenska vydáva Zdravý tanier

Správna výživa každý deň ide ruka v ruke so zdravím.

 

Zdravý tanier je jednoduchý nástroj, ktorý má pomôcť bežnému človeku správne sa rozhodnúť pri výbere jedál počas každého dňa, a tým si udržiavať dobré zdravie bez závažnejších ochorení. Projekt iniciovala Potravinárska komora Slovenska pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Slovenskej spoločnosti všeobecných praktických lekárov, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Slovenskej obezitologickej asociácie a projektu MZ SR Preventívne postupy.

Rodiny a školy vyhadzujú chlieb a pečivo

Bratislava, 29. januára 2020 – Takmer polovica nakúpeného chleba a pečiva v rodinách a školských prevádzkach skončí v koši. Vyplýva to z prieskumu Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra organizovaného v roku 2019 na akcii Agrokomplex na vzorke 200 domácností a školských zariadení. Podnet na vypracovanie prieskumu vychádzal z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci kvantifikácie príčin potravinových strát a plytvania s potravinami vo vybraných subjektoch.

RPPS SR žiada, aby európske fondy z Programu rozvoja vidieka čerpali aj potravinári

Bratislava, 28.1.2019 - Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR (RPPS SR) považuje rozvoj spracovania potravín v Slovenskej republike zo základných domácich surovín za kľúčovú súčasť poľnohospodárskej politiky, nakoľko pridáva surovinám vyrobeným na Slovensku pridanú hodnotu a zabezpečuje kvalitné potraviny pre slovenských spotrebiteľov. V súčasnej dobe pripravuje Slovenská republika Strategický plán k budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ po roku 2020. RPPS SR požaduje, aby výrobcovia potravín boli oprávnenými žiadateľmi o podporu, nakoľko podporu potravinárov umožňuje aj samotný právny rámec Európskej únie. Zároveň RPPS žiada, aby boli spracovatelia zahrnutí do plnenia strategických cieľov budúcej SPP v čo možno najširšom rozsahu.

Ďalšie   >