English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Kto sme

Potravinárska komora Slovenska je dobrovoľným združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu. pokračovanie...

 
Aktuálne
 

EÚ a Mercosur dosiahli dohodu o obchode

Brusel 28. jún 2019: Európska únia a Mercosur dospeli k politickej zhode o ambicióznej, vyváženej a komplexnej obchodnej dohode. Nový obchodný rámec – ktorý je súčasťou širšej dohody o pridružení medzi oboma regiónmi – upevní strategické politické a hospodárske partnerstvo a vytvorí významné príležitosti pre udržateľný rast na oboch stranách, pričom bude rešpektovať životné prostredie a chrániť záujmy spotrebiteľov EÚ a citlivé hospodárske odvetvia.

 

Usmernenie k propagácií potravín formou letáku

Bratislava, 28. júna 2019: Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo na svojej stránke Usmernenie k aplikácií ust. § 12 ods. 1 písm. q) zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov - usmernenie sa týka povinností pri listinnej alebo elektronickej propagácii a marketingu poľnohospodárskych výrobkov a potravín prostredníctvom letáku, reklamného časopisu alebo inej obdobnej formy komunikácie.

Usmernenie je dostupné na tomto linku.

Dvojaká kvalita potravín: Komisia uverejnila štúdiu

Brusel 24. jún 2019: Európska komisia dnes uverejnila výsledky celoúnijnej testovacej kampane týkajúcej sa potravinových výrobkov, z ktorých vyplýva, že niektoré výrobky s rovnakou alebo podobnou značkou majú odlišné zloženie. Zo štúdie, ktorú na základe analýzy takmer 1 400 potravinových výrobkov v 19 krajinách EÚ vypracovalo Spoločné výskumné centrum, interný vedecký a znalostný útvar Komisie, vyplýva, že 9 % porovnávaných výrobkov malo odlišné zloženie, aj keď predná strana ich balenia bola rovnaká. Ďalších 22 % výrobkov s odlišným zložením malo podobnú prednú stranu balenia. Štúdia nepreukázala konzistentný geografický model.

Podiel slovenských potravín na pultoch obchodov už druhý rok mierne rastie, dostali sme sa späť na úroveň roka 2016

Bratislava 12. júna 2019: Potravinárska komora Slovenska uskutočňuje už od roku 2011 prieskum podielu vystavenia slovenských potravín na pultoch obchodov. Podiel slovenských potravín kontinuálne klesal od roku 2011 z hodnoty 50 % na najnižšiu úroveň 37,2 % v roku 2017,  avšak v roku 2019 už druhý rok po sebe mierne rastie a v tohtoročnom prieskume dosiahol úroveň 38,6 %. Aj v roku 2019 sa prieskum uskutočňoval osobným zberom dát prostredníctvom anketárov v 360 predajniach potravinových reťazcov v celej Slovenskej republike. Terénny zber údajov prebiehal v mesiaci marec a apríl 2019 v rovnakých predajniach ako v roku 2018.

Zástupcovia poľnohospodárov a potravinárov rokovali s podpredsedníčkou vlády SR

Bratislava 10. júna 2019 - Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR (RPPS SR), združujúca najväčšie a najreprezentatívnejšie samosprávy poľnohospodárov a potravinárov, v rámci pravidelných stretnutí rokovala s podpredsedníčkou vlády SR a ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabrielou Matečnou. Predmetom diskusie bolo najmä rozdelenie prostriedkov zo štátneho rozpočtu na podporu poľnohospodárov a potravinárov, štátny rozpočet na rok 2020 a budúca Spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie.

Záznam z podujatia k medzinárodnému dňu včiel v Londýne

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti informáciu, že Veľvyslanectvo SR sa aktívne zapojilo do medzinárodneho podujatia „World Bee Day Comes to London“ v Londýne 21. mája 2019. Akcia sa konala z iniciatívy veľvyslanectva Slovinska pri príležitosti Svetového dňa včiel (20.5.), ktorý vyhlásila OSN v roku 2017 na počesť rakúsko-uhorského (slovinského) priekopníka včelárstva Antona Janšu. Miestom konania bolo kultúrne centrum Conway Hall, ktoré sa medzi inými podpornými aktivitami venuje aj projektu mestského včelárenia.

 

Viac info: https://conwayhall.org.uk/event/world-bee-day-comes-to-london/

Prieskum financovania slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti prieskum, ktorý pripravilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Európskou investičnou bankou a spoločnosťou PwC realizujú prieskum financovania slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva, ktorého cieľom je zistiť súčasné potreby financovania sektora a jeho problémy s financovaním. Vďaka výsledkom prieskumu bude môcť Európska investičná banka priniesť na slovenský trh nové možnosti financovania sektora.

Dotazník nájdete na tomto linku: https://pwc.to/2ZmWFPF

OSN vyhlásila Svetový deň bezpečnosti potravín

V súvislosti s vyhlásením Svetového dňa bezpečnosti potravín pripravili CELCAA, Copa-Cogeca, EuroCommerce, FEFAC a FoodDrinkEurope spoločnú tlačovú správu. Bezpečnosť potravín je spoločnou zodpovednosťou za všetkých partnerov potravinového dodávateľského reťazca, a zároveň je závislá od silných partnerstiev v rámci agropotravinárskeho reťazca. Európa má najbezpečnejšie potraviny na svete. Je to výsledok širokej škály regulačných a samoregulačných opatrení opatrenia na zabezpečenie toho, aby všetky výrobky na trhu spĺňali najvyššie normy.


Poľnohospodári odmietajú návrh nového zákona o poľovníctve

Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR zásadne nesúhlasí s návrhom nového zákona o poľovníctve, ktorý schválila vláda a posunula na rokovanie Národnej rade SR. Chce listom osloviť poslancov NR SR a rokovať s nimi o možnej legislatívnej úprave.  V takomto znení zákon ako celok totiž podľa nej nemôže byť prijatý, pretože výrazne poškodí podnikateľské prostredie.

Aké sú trendy v stravovaní pre rok 2019? V prvom rade je to zdravie a udržateľnosť. Cena Potravinárskej komory odhaľuje ako sa s týmito trendmi pasujú naši výrobcovia.

Bratislava, 27.5.2019:  Úspešné inovácie v potravinárskom priemysle – to znamená byť v súlade s aktuálnymi trendmi, ktoré ovplyvňujú spotrebiteľov.  V potravinárstve je všeobecným trendom poslednej doby zameranie na ekologický a zodpovedný prístup k potravinovému biznisu. Na strane producentov aj konzumentov rastie záujem o pôvod a kvalitu potravín, životné podmienky zvierat, nutričnú hodnotu a férovosť obchodu. Spotrebiteľ chce poznať príbeh svojho jedla. Jedlo už dávno nie je len nutnosťou, primárnou potrebou. Znižovanie aditív, tradičné domáce receptúry, zabudnuté suroviny, šetrné enviromentálne postupy, ekologicky pestované produkty.


Ďalšie   >